ελεύθερη πρόσβαση


Περιγραφή: 

Το περιοδικό Computer-Aided Design and Applications δημοσιεύει άρθρα που καλύπτουν τους τομείς της μηχανικής, βιομηχανικού σχεδιασμού, επιστημονικούς κλάδους, όπως μαθηματικά, επιστήμη υπολογιστών, ψυχολογία, τέχνη και δημιουργικό σχεδιασμό, βιοϊατρική, κ.ά.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Contemporary Issues in Technology and Teacher Education είναι ένα διαδραστικό ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, το οποίο ενσωματώνει στα άρθρα του βίντεο, ήχο, κινούμενες εικόνες και προσομοιώσεις καλύπτοντας όλες τις θεματικές κατηγορίες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Κοινοτική Υπηρεσία Πληροφοριών Έρευνας και Ανάπτυξης (CORDIS-Community Research and Development Information Service) διαθέτει ένα πλούσιο και δομημένο αποθετήριο με όλες τις πληροφορίες έργων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ενημερωτικά δελτία, εκθέσεις, παραδοτέα και συ

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το CORE (COnnecting REpositories) αποτελεί τη μεγαλύτερη συλλογή ερευνητικών εργασιών ανοιχτής πρόσβασης στον κόσμο. Το CORE φιλοξενεί πάνω από 20 εκατομμύρια εργασίες πλήρους κειμένου ανοιχτής πρόσβασης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Cornell University Press δημοσιεύει έργα σε διάφορους κλάδους, όπως ανθρωπολογία, ασιατικές σπουδές, βιολογικές επιστήμες, ιστορία, λογοτεχνία, φυσική ιστορία, φιλοσοφία, πολιτική και διεθνείς σχέσεις.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό Culture and Research δημοσιεύει άρθρα επιστημόνων που ασχολούνται με την έρευνα και τον προβληματισμό για πολιτιστικά θέματα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research είναι ένα περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, το οποίο δημοσιεύει διεπιστημονική πολιτιστική έρευνα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

To περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Current Issues in Emerging eLearning (CIEE) αναλύει ζητήματα σχετικά με την διαδικτυακή εκπαίδευση όπως τηλεδιάσκεψη με βίντεο, μάθηση μέσω διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας και όλες τις μορφές ηλεκτρονικού κειμένου.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η διαδικτυακή πύλη DART-Europe E-theses Portal δημιουργήθηκε από την συνεργασία ερευνητικών βιβλιοθηκών και κοινοπραξιών βιβλιοθηκών με την ονομασία Dart-Europe (Digital Access to Research Theses - Europe).

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Συλλογές ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων του εκδοτικού οίκου De Gruyter, με ευρεία θεματική κάλυψη τόσο σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες όσο και σε θετικές επιστήμες, τεχνολογία και ιατρική.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες