ελεύθερη πρόσβαση


Περιγραφή: 

Η βάση Dimensions επιτρέπει την αναζήτηση και την ανάκτηση υλικού σχετικού με χρηματοδοτήσεις ερευνών, δημοσιεύσεις, αναφορές, κλινικές δοκιμές και πατέντες. Καλύπτει το σύνολο των επιστημών με έμφαση στη βιολογία, την ιατρική και τη φυσική.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η εκπαιδευτική πύλη Discovering Children's Books εξερευνά την ιστορία και την πλούσια ποικιλία της παιδικής λογοτεχνίας, αξιοποιώντας εμπνευσμένο υλικό από μεσαιωνικούς μύθους έως σύγχρονα εικονογραφημένα βιβλία.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Directory of Open Access Books (DOAB) είναι ένα ευρετήριο ηλεκτρονικών βιβλίων που εκδίδονται σύμφωνα με το μοντέλο της ανοικτής πρόσβασης. Παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 59.000 έγκριτα επιστημονικά βιβλία.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός DOAJ (Directory of Open Access Journals) διαθέτει στον ιστότοπό του λίστα με πάνω από 18.000 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που καλύπτουν όλους τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της ιατρικής, των κοινωνικών επιστημών, των τεχνών και των ανθρω

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το E-Books Directory παρέχει έναν κατάλογο με ηλεκτρονικά τεκμήρια και σημειώσεις διαλέξεων ελεύθερης πρόσβασης που ενημερώνεται τακτικά. Δίνεται πρόσβαση σε περισσότερα από 10.000 ηλεκτρονικά βιβλία διαφόρων θεματικών κατηγοριών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη δημόσια υπηρεσία για την ηλεκτρονική έκδοση έγκριτου επιστημονικού περιεχομένου.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η EBSCO Open Dissertations είναι μια βάση δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης που περιλαμβάνει περισσότερες από 1,4 εκατομμύρια ηλεκτρονικές διατριβές από αμερικάνικα πανεπιστήμια και από 320 πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η εκδοτική πλατφόρμα EdTech Books παρέχει ξενόγλωσσα συγγράμματα ανοικτής πρόσβασης σχετικά με θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, διαδικτυακής μάθησης και εκπαιδευτικής έρευνας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το eJournals της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ φιλοξενεί σε ένα ενιαίο περιβάλλον έκδοσης ηλεκτρονικά περιοδικά ακαδημαϊκών εκδοτών (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες).

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η υπηρεσία «Ηλεκτρονικός Διαδραστικός Άτλαντας του Αιγαίου» της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναπτύχθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008 στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου», που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς

Σελίδες