Παραγγελίες άρθρων

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει στους χρήστες της τη δυνατότητα παραγγελίας αντιγράφων από άρθρα περιοδικών από άλλες Ελληνικές Βιβλιοθήκες.

Συγκεκριμένα, η Βιβλιοθήκη ανήκει στο Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ), που πρόκειται για έναν πυρήνα Βιβλιοθηκών που συνεργάζονται για την online παραγγελία αντιγράφων από άρθρα περιοδικών των συλλογών τους. Η λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) στηρίζεται στο Σύστημα Διαδανεισμού που ανέπτυξε το Εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και στην αξιοποίηση της online βάσης δεδομένων του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ) των ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών. Στο Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) συμμετέχουν 148 βιβλιοθήκες μέλη από όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Διαδικασία on line παραγγελίας άρθρων μέσω Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ)
Κάθε χρήστης της Βιβλιοθήκης που ενδιαφέρεται για την παραγγελία ενός αντιγράφου από άρθρο περιοδικού από άλλη Ελληνική Βιβλιοθήκη μπορεί σε πρώτη φάση να αναζητήσει το περιοδικό που τον ενδιαφέρει μέσω της online βάσης δεδομένων του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ) των ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών με βάση το πλήρες όνομα του περιοδικού, λέξεις από τον τίτλο του, ISSN κ.ά. Στα αποτελέσματα αναζήτησης ο χρήστης μεταξύ άλλων μπορεί να δει τον κατάλογο με τις Ελληνικές Βιβλιοθήκες που το έχουν στη συλλογή τους μαζί με τα στοιχεία της συλλογής, δηλ. διαθέσιμα τεύχη και έτη, καθώς και εάν μια Βιβλιοθήκη είναι μέλος του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ).

Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης και να γνωστοποιήσει το αίτημά του για παραγγελία αντιγράφου του άρθρου περιοδικού που τον ενδιαφέρει. Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση μέσω κωδικών στο Σύστημα Διαδανεισμού του ΕΔΕΤΒ (ως μέλος του) και προχωράει στην online παραγγελία εκ μέρους του ενδιαφερόμενου χρήστη από οποιαδήποτε Βιβλιοθήκη του ΕΔΕΤΒ.

Η παραλαβή του αντιγράφου του άρθρου περιοδικού γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), fax, ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ) ή courier (το διάστημα αποστολής του είναι από μία (1) έως δεκαπέντε (15) ημέρες) και ο ενδιαφερόμενος χρήστης ενημερώνεται άμεσα ώστε να περάσει να το παραλάβει από το Παράρτημα της Βιβλιοθήκης.

Το Σύστημα Διαδανεισμού του ΕΔΕΤΒ επιτρέπει στη Βιβλιοθήκη να ενημερώνεται online κάθε στιγμή για την πορεία των παραγγελιών καθώς και για το ιστορικό της χρήσης του δικτύου από την βιβλιοθήκη (παραγγελίες που εκτελέστηκαν, εκκρεμούν ή απορρίφθηκαν). Η online παραγγελία των άρθρων γίνεται με χρέωση που επιβαρύνει τον κάθε ενδιαφερόμενο και η τιμή είναι προκαθορισμένη από το ΕΚΤ.

 

Κοστολόγηση Παραγγελιών από Ελληνικές Βιβλιοθήκες (στους παρακάτω πίνακες αναφέρεται το κόστος μιας παραγγελίας ανά μέθοδο παραλαβής)

E-mail

Αριθμός Σελίδων

Κόστος

1-20

2,00 €

21-50

3,00 €

51-100

5,00 €

101-150

8,00 €

151-200

10,00 €

201-1000

15,00 €

 

Fax

Αριθμός Σελίδων

Κόστος

1-4

2,65 €

5-10

3,80 €

11-1000

5,45 €

 

 

Ταχυδρομείο

Αριθμός Σελίδων

Κόστος

1-20

2,00 €

21-50

3,00 €

51-100

5,00 €

101-150

8,00 €

151-200

10,00 €

201-1000

15,00 €

 

 

Courier

Αριθμός Σελίδων

Κόστος

1-20

2,00 €

21-50

3,00 €

51-100

5,00 €

101-150

8,00 €

151-200

10,00 €

201-1000

15,00 €