Κατάθεση γεωγραφικών δεδομένων

Η Υπηρεσία Κατάθεσης Γεωγραφικών Δεδομένων αποτελεί το διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης κατάθεσης χωρικών δεδομένων από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προς τους διαχειριστές περιεχομένου του Αποθετηρίου Γεωγραφικών Δεδομένων.