ελεύθερη πρόσβαση


Περιγραφή: 

Το ανεξάρτητο φιλανθρωπικό ίδρυμα Design Council εδρεύει στην Αγγλία και είναι ο εθνικός σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Design Management Institute (DMI) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος συνδέει και προωθεί τον ρόλο του Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Σχεδιασμού και του Καινοτόμου Σχεδιασμού στις επιχειρήσεις, στον πολιτισμό και την κοινωνία.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το μουσείο Design Museum προσπαθεί να διερευνήσει τον σχεδιασμό μέσα από τα εκθεσιακά προγράμματα τις εκδόσεις, τις μόνιμες συλλογές καθώς και τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Designs περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με τους κλάδους του μηχανολογικού σχεδιασμού και των βιομηχανικών εφαρμογών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση Dictionary of Art Historians είναι ένα διαδικτυακό λεξικό με θέματα που σχετίζεται με Ιστορικούς και Κριτικούς της Τέχνης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Dictionary.com είναι διαδικτυακό ετυμολογικό λεξικό για ορισμούς, συνώνυμα, ετυμολογία και προέλευση λέξεων στην Αγγλική γλώσσα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Digital Commons Network συγκεντρώνει επιστημονικά άρθρα πλήρους κειμένου ανοικτής πρόσβασης από εκατοντάδες πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το University of Michigan Press διαθέτει μέσα από την πλατφόρμα Digital Culture Books βιβλία ανοικτής πρόσβασης που καλύπτουν τη θεματική περιοχή των σπουδών στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η «κοινότητα» Digital Humanities and Cultural Heritage συγκεντρώνει ερευνητικά αποτελέσματα, δεδομένα, επιστημονικές δημοσιεύσεις και έργα που σχετίζονται με τον όρο «Digital Humanities».

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η πύλη Digital Technologies Hub παρέχει μαθησιακές πηγές και υπηρεσίες για δασκάλους, μαθητές και γονείς. Στόχος του είναι να υποστηρίξει την εφαρμογή ποιοτικών προγραμμάτων Ψηφιακών Τεχνολογιών στα σχολεία και να υποστηρίξει εξωσχολικές δραστηριότητες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες