ελεύθερη πρόσβαση


Περιγραφή: 

Το International Journal of Learning, Teaching and Educational Research είναι ένα περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης και πλήρους κειμένου που προάγει τη γνώση στον τομέα της εκπαίδευσης, της μάθησης και της διδασκαλίας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η μη κερδοσκοπική ψηφιακή βιβλιοθήκη Internet Archive διαθέτει, κατόπιν σύνδεσης (log in) εκατομμύρια δωρεάν βιβλία, ταινίες, λογισμικά και ηχογραφήσεις όλων των θεματικών κατηγοριών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Journal of Engineering Science and Technology Review δημοσιεύει άρθρα σχετικά με όλες τις εκφάνσεις της μηχανικής.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης Journal of Interactive Media in Education (JIME) προωθεί αρθρογραφία που σχετίζεται με κορυφαία διεθνή έρευνα σχετικά με τις θεωρίες, τις πρακτικές και τις εμπειρίες στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης Journal of Learning Analytics παρουσιάζει ποιοτική έρευνα στον τομέα της Μαθησιακής Αναλυτικής (LA). Επικεντρώνεται στη χρήση δεδομένων για τη βελτίωση της μάθησης μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής νέων εργαλείων και τεχνικών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το JournalSeek είναι μια μηχανή αναζήτησης που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο. Παρέχονται περισσότερα από 39.000 περιοδικά κατηγοριοποιημένα ανά θεματική περιοχή.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Journal Tocs είναι μια μηχανή αναζήτησης επιστημονικών περιοδικών με Πίνακες Περιεχομένων (Tables of Contents - TOCs). Περιλαμβάνει περισσότερα από 31.000 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση JSTOR Open Access Books παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 8.000 ηλεκτρονικά βιβλία ανοικτής πρόσβασης καλύπτοντας θεματικές κατηγορίες όπως: Τέχνες, Οικονομία και Διοίκηση, Ιστορία, Κλασσικές Σπουδές, Δίκαιο, Επιστήμες και Μαθηματικά, Στατιστική, Περιβάλλον κ.α.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση JSTOR Open Access Books παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 8.000 ηλεκτρονικά βιβλία ανοικτής πρόσβασης καλύπτοντας θεματικές κατηγορίες όπως: Τέχνες, Οικονομία και Διοίκηση, Ιστορία, Κλασσικές Σπουδές, Δίκαιο, Επιστήμες και Μαθηματικά, Στατιστική, Περιβάλλον κ.α.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τρίτη, Νοέμβριος 2, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδότης JSTOR μέσω της πλατφόρμας Open Content παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 100 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες