ελεύθερη πρόσβαση


Περιγραφή: 

Το Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας (ATINER) εκδίδει τα ATINER Journals, μια σειρά από ηλεκτρονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Athabasca University Press (AU Press) διαθέτει περισσότερα από 180 επιστημονικά βιβλία ανοικτής πρόσβασης στις θεματικές κατηγορίες όπως η τεχνολογία στην εκπαίδευση, Ιστορία, Εκπαίδευση, Ψυχολογία, Λογοτεχνία, Πληροφορική κ.α.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Συλλογή Οπτικοακουστικού Υλικού του Αποθετηρίου Ελλάνικος περιλαμβάνει υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και δεν είναι προσπελάσιμο μέσω του εμπορίου, δίνοντας έμφαση σε τεκμήρια που παρουσ

Αποθετήριο "Ελλάνικος"

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Οκτώβριος 5, 2016

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η BASE (Bielefeld Academic Search Engine) είναι μια από τις μεγαλύτερες μηχανές αναζήτησης στον κόσμο, ειδικά για ακαδημαϊκούς διαδικτυακούς πόρους. Η αναζήτηση πραγματοποιείται σε περισσότερες από 270 εκατομμύρια πηγές και καλύπτει όλες τις θεματικές κατηγορίες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η πλατφόρμα BC Campus OpenEd προσφέρει περισσότερα από 380 συγγράμματα ανοικτής πρόσβασης σε διάφορες θεματικές κατηγορίες όπως οικονομικά, μαθηματικά, περιβάλλον και εικαστικές τέχνες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο Berghahn Books είναι εκδότης επιστημονικών βιβλίων με ιδιαίτερη έμφαση στις σπουδές κοινωνικής ανθρωπολογίας, την ευρωπαϊκή ιστορία, τις πολιτισμικές και περιβαλλοντικές σπουδές, τον κινηματογράφο και τα ΜΜΕ. Προσφέρει περισσότερα από 50 βιβλία ανοικτής πρόσβασης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδότης Berghahn μέσω της πλατφόρμας Berghahn Journals διαθέτει περισσότερα από 40 επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης σχετικά με ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες καλύπτοντας θέματα όπως Ανθρωπολογία, Μετανάστευση & Πρόσφυγες, Γεωγραφία, Ιστορία και Σπουδές Κινη

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στο Brill Open Access eBooks περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα βιβλία ανοικτής πρόσβασης του εκδοτικού οίκου Brill. Διατίθενται περισσότερα από 850 βιβλία σχετικά με Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Ιστορία της Τέχνης, Εκπαίδευση, Κλασσικές Σπουδές, Φιλοσοφία κ.α.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τρίτη, Νοέμβριος 2, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Canadian Journal of Learning and Technology περιλαμβένει άρθρα πλήρους κειμένου και ήχου (mp3) για άτομα με προβλήματα όρασης. Δημοσιεύει άρθρα καλύπτοντας όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της μάθησης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το CODE είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην καλύτερη πρόσβαση της επιστήμης των υπολογιστών στα σχολεία και στη μεγαλύτερη συμμετοχή νέων γυναικών και μαθητών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες