Χρήση της Βιβλιοθήκης

Χρήση της Βιβλιοθήκης

 

Εγγραφή Μέλους


Ποιος και πως μπορεί να αποκτήσει κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης μας και τι δικαιώματα και υποχρεώσεις αποκτούν τα μέλη μας

Ωράριο και πρόσβαση


Πού βρίσκονται τα Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης μας και ποιες ημέρες και ώρες μπορώ να εξυπηρετηθώ από αυτά;

Εντοπισμός υλικού στη βιβλιοθήκη


Πως μπορείτε να εντοπίσετε υλικό στα ράφια των Παραρτημάτων ή υλικό μέσω των ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτει η Βιβλιοθήκη μας

Δανεισμός Τεκμηρίων


Ενημερωθείτε για τους γενικούς κανόνες που διέπουν τις υπηρεσίες δανεισμού τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης μας

Διαδανεισμός τεκμηρίων και άρθρων


Ενημερωθείτε για τους γενικούς κανόνες που διέπουν τις υπηρεσίες διαδανεισμού τεκμηρίων και παραγγελίας άρθρων

Παραγγελία Υλικού


Πως μπορείτε να παραγγείλετε νέα βιβλία για τη συλλογή της Βιβλιοθήκης μας ή νέα συγγράμματα από το σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Μελέτη στους χώρους της βιβλιοθήκης


Πως μπορείτε να οργανώσετε τη μελέτη σας στους χώρους της Βιβλιοθήκης μας και ποιες τεχνικές δυνατότητες σας προσφέρονται

Αναπαραγωγή Τεκμηρίων


Τι μπορείτε να φωτοτυπείτε ή να αναπαραγάγετε στους χώρους της Βιβλιοθήκης μας χωρίς να παραβιάζετε την ισχύουσα νομοθεσία

Κατάθεση Τεκμηρίων


Βρείτε όλες τις πληροφορίες και τις διεπαφές για να συνεισφέρετέ στον εμπλουτισμό του Ιδρυματικού Αποθετηρίου μας

Διαχείριση συγγραμμάτων Ευδόξου


Ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχει η Βιβλιοθήκη μας στην υπηρεσία διαχείρισης συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Ψηφιοποίηση/Συντήρηση ηλ. υλικού


Ενημερωθείτε για τον εξοπλισμό ψηφιοποιήσεων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη μας

Κατάθεση Δωρεάς


Πως μπορείτε να συνεισφέρεται στον εμπλουτισμό της συλλογής της Βιβλιοθήκης μας μέσω δωρεών

Υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών


Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης των χρηστών της Βιβλιοθήκης