Επιστροφές συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ

Η Βιβλιοθήκη δέχεται τις επιστροφές συγγραμμάτων που παραδόθηκαν εσφαλμένα μέσω του ΕΥΔΟΞΟΥ σε φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια που έλαβε εσφαλμένα κάποιο σύγγραμμα ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα επιστροφής του συγγράμματος στο λογαριασμό του από την εφαρμογή του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ. Για να πραγματοποιηθεί η επιστροφή του οφειλόμενου συγγράμματος, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια προσέρχεται με το σύγγραμμα που οφείλει και τον αριθμό μητρώου του/της στο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης. Η επιστροφή γίνεται άμεσα από το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης και ο/η φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί στη συνέχεια να κάνει νέα δήλωση (εφόσον το επιθυμεί).