Ηλεκτρονικά Βιβλία HealLink

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALLink), έχει πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, από τα οποία οι χρήστες μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο του άρθρου που τους ενδιαφέρει.

Η πρόσβαση αυτή είναι εφικτή μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συνδέσμου. Ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων απευθείας από τους εκδότες. Σε ορισμένους εκδότες υποστηρίζεται η υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (AAI) μέσω του λογισμικού shibboleth.

Η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζεται για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται για τις έντυπες. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία πρέπει να γνωρίζετε ότι:

  • Αποδέχεστε τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Ν. 2121/93, Ν. 3049/2002 άρθρο 14 και Ν. 3057/2002 άρθρο 81) και ότι απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση όλου του περιεχομένου των τευχών των περιοδικών και των βιβλίων.
  • Δηλώνετε υπεύθυνα ότι τα τεκμήρια θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για προσωπική σας μελέτη ή έρευνα.

Η πρόσβαση στη λίστα των ηλεκτρονικών βιβλίων του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALLink) παρέχεται μέσω της σχετικής ιστοσελίδας της HEALLink.

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALLink)

Πάροχος: 

Directory of Open Access Books (DOAB)
Elsevier
Emerald
SciELO (Scientific Electronic Library Online)
Springer
Taylor & Francis
Wiley Online
ΙΕΕΕ
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β)

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: