Γκρίζα Βιβλιογραφία

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναπτύσσει την ηλεκτρονική υπηρεσία της Γκρίζας Βιβλιογραφίας. Στόχος της υπηρεσίας είναι η δημιουργία μίας βάσης σε ψηφιακή μορφή των τεκμηρίων της Γκρίζας Βιβλιογραφίας, που δημιουργούνται από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ως τεκμήρια της γκρίζας βιβλιογραφίας ορίζονται οι:

  • πτυχιακές - διπλωματικές διατριβές
  • μεταπτυχιακές διατριβές
  • διδακτορικές διατριβές
  • τεχνικές αναφορές

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες αναζήτησης, προεπισκόπησης και μεταφόρτωσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γκρίζας Βιβλιογραφίας, επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Αναζήτηση τεκμηρίου στη Γκρίζα Βιβλιογραφία

Αποθετήριο "Ελλάνικος"

Πάροχος: 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τύπος Πηγής: