Παράρτημα Ρόδου

Περιγραφή: 

Το Παράρτημα Βιβλιοθήκης Ρόδου λειτουργεί από το 1986 παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας του Παιδαγωγικού Τμήματος και του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο. Βρίσκεται στην Πόλη της Ρόδου στα κτίρια που στεγάζεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τα οποία οικοδομήθηκαν την εποχή της Ιταλοκρατίας και συγκεκριμένα στον πρώτο όροφο του κτιρίου «Κλεόβουλος». Η συνολική έκταση του Παραρτήματος είναι 454 τ.μ. και περιλαμβάνει τρεις κύριους χώρους, και δύο γραφεία.
Ο πρώτος κύριος χώρος λειτουργεί ως χώρος υποδοχής και σημείο εξυπηρέτησης των χρηστών (γκισέ), ενώ παράλληλα αναπτύσσονται ανοικτά και κλειστά βιβλιοστάσια με τη κύρια συλλογή και εκθετήριο με τα πρόσφατα τεύχη ελληνικών και ξένων περιοδικών. Στη διάθεση των χρηστών διατίθενται έξι (6) τερματικά χρηστών για αναζήτηση και ντουλάπια φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, στα οποία οι χρήστες κλειδώνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα κατά την είσοδό τους στο Παράρτημα.
Στο δεύτερο κύριο χώρο, που καταλαμβάνει το 1/3 του συνολικού εμβαδού του Παραρτήματος, βρίσκεται το αναγνωστήριο με πενήντα έξι (56) θέσεις μελέτης, ενώ παράλληλα υπάρχουν το υλικό από τη δωρεά της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου και η συλλογή των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας ΕΥΔΟΞΟΣ.
Στον τρίτο κύριο χώρο εκτίθενται η συλλογή των παλαιών τευχών των περιοδικών το υλικό από τη δωρεά της συλλογής «Κρικώνης».
Τα δύο γραφεία χρησιμοποιούνται αντίστοιχα για την καταλογογράφηση και επεξεργασία του υλικού του Παραρτήματος και για τη έκθεση της έντυπης συλλογής της γκρίζας βιβλιογραφίας, δηλαδή των πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασίες που εκπονούνται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στη Ρόδο.

Η συλλογή του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Ρόδου αποτελείται από 25000 τίτλους βιβλίων (ελληνικών και ξενόγλωσσων) και 150 συνδρομές ελληνικών και ξενόγλωσσων περιοδικών.
Επίσης διαθέτει τη συλλογή της Γκρίζας Βιβλιογραφίας που εκπονείται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στην Μυτιλήνη, τη συλλογή των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές των Τμημάτων της Ρόδου μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας ΕΥΔΟΞΟΣ, καθώς και άλλες ειδικές συλλογές, όπως: πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, οδηγοί), σημειώσεις διδασκόντων, οπτικοακουστικό υλικό, δωρεά πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου, δωρεά «Κρικώνης», κ.α.
Η Βιβλιοθήκη έχει οργανωμένο το υλικό της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ταξινόμησης και καταλογογράφησης. Συγκεκριμένα, το υλικό είναι ταξινομημένο σύμφωνα με το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης DEWEY (Dewey Decimal Classification) και καταλογογραφημένο σύμφωνα με τους Αγγλο-Αμερικάνικους Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR 2), χρησιμοποιώντας τις θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress). Η καθιέρωση των ονομάτων γίνεται από το Library of Congress Name Authorities και από τον Κατάλογο Καθιερωμένων Ονομάτων Φυσικών Προσώπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Η αναζήτηση του υλικού είναι δυνατή τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και στον ενιαίο κατάλογο των έξι (6) Παραρτημάτων Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Παράρτημα προσφέρει επίσης πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών βάσεων και περιοδικών.

Η συλλογή καλύπτει τους τομείς ενδιαφερόντων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου στη Ρόδο, ενώ παράλληλα υπάρχει μεγάλος αριθμός τίτλων γενικού ενδιαφέροντος. Το Παράρτημα Βιβλιοθήκης Ρόδου καλύπτει κατά βάση τις παρακάτω θεματικές ενότητες (γνωστικά αντικείμενα):
- εκπαίδευση
- γλώσσα
- λογοτεχνία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Υπηρεσίες Δανεισμού (Δανεισμός, Κρατήσεις, Ανανεώσεις)
- Υπηρεσίες Διαδανεισμού (εσωτερικός διαδανεισμός, Διαδανεισμός με άλλες βιβλιοθήκες)
- Παραγγελίες άρθρων
- Μελέτη στους χώρους της Βιβλιοθήκης
- Αναπαραγωγή τεκμηρίων (βιβλίων, περιοδικών, ψηφιακών μέσων)
- Διαχείριση Βιβλίων ΕΥΔΟΞΟΥ (δανεισμός, επιστροφή, διανομή συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ)
- Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών

Το Παράρτημα Βιβλιοθήκης Ρόδου εξυπηρετεί τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, στην οποία εντάσσονται τρία (3) Προπτυχιακά Τμήματα:
- Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ),
- Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ),
- Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ)
και τα δέκα (10) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:
- Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών
- Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό
- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
- Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας
- Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων
- Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης
- Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση
- Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή
- Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου
- Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο

Βασικός σκοπός του Παραρτήματος είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών μάθησης και πληροφόρησης των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό). Παράλληλα το Παράρτημα είναι ανοιχτό και για τους πολίτες του νησιού και επισκέπτες εν γένει.

Τηλέφωνο: 

22410 99030

E-mail: 

lib-rhodes@aegean.gr

Χάρτης: