Εσωτερικός διαδανεισμός

H Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την υπηρεσία του εσωτερικού διαδανεισμού προσφέρει στους χρήστες της τη δυνατότητα δανεισμού υλικού το οποίο βρίσκεται σε οποιοδήποτε από τα Παραρτήματά της (Μυτιλήνη, Χίος, Ρόδος, Σάμος, Σύρος, Λήμνος).

Διαδικασία εσωτερικού διαδανεισμού
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση της υπηρεσίας διαδανεισμού με την συμπλήρωση και υποβολή μιας αίτησης διαδανεισμού στο Παράρτημα του νησιού στο οποίο βρίσκεται. Το Παράρτημα στο οποίο ανήκει το υλικό που ενδιαφέρει το χρήστη είτε κάνει αποδεκτή την αίτηση και προχωράει στις διαδικασίες δανεισμού και αποστολής του υλικού, είτε απορρίπτει την αίτηση. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης ειδοποιείται μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η αποστολή του υλικού από Παράρτημα σε Παράρτημα γίνεται μέσω ταχυδρομείου χωρίς χρέωση του χρήστη. Αν ο χρήστης επιθυμεί τη χρήση υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier), το δηλώνει στην αίτηση διαδανεισμού, αναλαμβάνοντας παράλληλα ο ίδιος την επιβάρυνση του κόστους ταχυμεταφοράς.

Όροι εσωτερικού διαδανεισμού
Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία του εσωτερικού διαδανεισμού είναι ο ενδιαφερόμενος χρήστης να είναι μέλος της Βιβλιοθήκης (κάτοχος κάρτας μέλους) και να μην υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο δανειζόμενων τεκμηρίων με το αίτημα που υποβάλει. Ο αριθμός των τεκμηρίων υπολογίζεται συνολικά βάση των γενικών κανόνων δανεισμού.

Σχετικά με τους όρους εσωτερικού διαδανεισμού, ισχύουν οι γενικοί κανόνες δανεισμού της Βιβλιοθήκης, δηλαδή η διάρκεια δανεισμού ορίζεται σε: - μια (1) εβδομάδα για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος - δύο (2) εβδομάδες για τους διδάσκοντες, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος Σε περίπτωση επιθυμίας ανανέωσης δανεισμού του υλικού, ο χρήστης επικοινωνεί με το Παράρτημα από όπου παρέλαβε το τεκμήριο. Η ανανέωση πραγματοποιείται γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το Παράρτημα στο οποίο ανήκει το υλικό και εφόσον το υλικό δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη. Δυνατότητα ανανέωσης δανεισμού υπάρχει μόνο για δύο (2) φορές (κάθε ανανέωση επεκτείνει τη διάρκεια δανεισμού κατά μία εβδομάδα κάθε φορά).

Σε ό,τι αφορά τις γενικότερες υποχρεώσεις των χρηστών και τις κυρώσεις, ισχύουν τα προβλεπόμενα, όπως αυτά προκύπτουν από τον κανονισμού χρήσης της Βιβλιοθήκης.

Η υπηρεσία του εσωτερικού διαδανεισμού αφορά υλικό της Βιβλιοθήκης που εμπίπτει στους γενικούς κανόνες δανεισμού της Βιβλιοθήκης, δηλαδή δεν γίνεται διαδανεισμός των ακόλουθων κατηγοριών υλικού:

  • πληροφοριακά βιβλία
  • τεύχη περιοδικών
  • οπτικοακουστικό υλικό
  • ορισμένα βιβλία τα οποία έχουν αυξημένη ζήτηση, για εκείνο μόνο το χρονικό διάστημα που υπάρχει ζήτηση, κατά την κρίση της/του υπευθύνου της Βιβλιοθήκης ή και μετά από συνεργασία με το Διδακτικό Προσωπικό.
  • υλικό που έχει υποστεί φθορά και χρειάζεται συντήρηση
  • τα τεκμήρια της συλλογής της Γκρίζας Βιβλιογραφίας (πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, τεχνικές αναφορές)
  • σπάνιο υλικό
  • τα νεοεισερχόμενα βιβλία πριν την πλήρη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία τους.