Αποθετήριο "Ελλάνικος"

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο "Ελλάνικος" (Hellanicus) της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί την υπηρεσία κατάθεσης των ψηφιακών τεκμηρίων τα οποία παράγονται από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος στο πλαίσιο της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητάς τους και τα οποία ως επί το πλείστον δεν είναι διαθέσιμα μέσω εμπορίου.

Βασικός σκοπός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Ελλάνικος" είναι η συλλογή, οργάνωση, ανάδειξη και διατήρηση του επιστημονικού έργου των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, όπως επιστημονικά άρθρα, υλικό σεμιναρίων, συγγράμματα, δημοσιευμένα άρθρα, διδακτικό υλικό, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικά, πολυμεσικό υλικό και βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, με τρόπο που να διασφαλίζει την εύκολη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτό.

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο "Ελλάνικος" αναπτύχθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου» που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ιδρυματικό Αποθετήριο "Ελλάνικος" επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πρόσβαση στο Αποθετήριο "Ελλάνικος"

Έντυπο: 

Αποθετήριο "Ελλάνικος"

Πάροχος: 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: