Εντοπισμός έντυπου υλικού

Το έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης αποτελείται από την κύρια συλλογή βιβλίων, τη συλλογή των εντύπων περιοδικών και τις ειδικές συλλογές.

Ο εντοπισμός ενός έντυπου τεκμηρίου γίνεται μέσω της αναζήτησης στον ηλεκτρονικό Κύριο Κατάλογο της Βιβλιοθήκης, όπου δίνονται πληροφορίες για την τοποθεσία, την κατάσταση δανεισμού και τον ταξιθετικό αριθμό του τεκμηρίου. Η αναζήτηση στον Κύριο Κατάλογο της Βιβλιοθήκης είναι δυνατή μέσω των τερματικών αναζήτησης που διαθέτει κάθε Παράρτημα.

Πώς πραγματοποιείται ο εντοπισμός ενός έντυπου τεκμηρίου στο ράφι
Για τον εντοπισμό ενός έντυπου τεκμηρίου στο ράφι, είναι απαραίτητος ο ταξιθετικός αριθμός του, τον οποίο ο χρήστης θα βρει μέσω του ηλεκτρονικού Κύριου Κατάλογου. Με αυτόν τον αριθμό ο χρήστης είναι σε θέση να ξεκινήσει την αναζήτηση στα ράφια των βιβλιοστασίων και τα εκθετήρια.

Ο ταξιθετικός αριθμός βρίσκεται στη ράχη κάθε αντιτύπου και αποτελείται από τον ταξινομικό αριθμό και τρία γράμματα.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει υιοθετήσει το δεκαδικό ταξινομικό σύστημα Dewey και με βάση αυτό το σύστημα γίνεται η ταξινόμηση και η τοποθέτηση του υλικού στα ράφια, ξεκινώντας από το 000 έως το 999, ανάλογα με το θέμα του υλικού (Πίνακας Dewey)

Οι συλλογές διακρίνονται από κάποια προθέματα που βρίσκονται πριν από τον ταξιθετικό αριθμό. Ακολουθούν κάποια ενδεικτικά προθέματα:

  • Τα έντυπα περιοδικά έχουν το πρόθεμα SER
  • Το πληροφοριακό υλικό έχει το πρόθεμα REF Π
  • Τα συγγράμματα του Ευδόξου έχουν το πρόθεμα ΕΥΔΟΞΟΣ

Ενδεικτικά ένας ταξιθετικός αριθμός τεκμηρίου με πρόθεμα θα μπορούσε να έχει την εξής μορφή: REF Π 025.32 AAC

Τι ενέργειες μπορεί να κάνει ο/η χρήστης/χρήστρια σε περίπτωση που το έντυπο τεκμήριο δεν είναι στο ράφι

  • Πρέπει να ελέγξει ξανά αν έχει σημειώσει το σωστό ταξιθετικό αριθμό.
  • Πρέπει να ελέγξει εάν το τεκμήριο είναι δανεισμένο ή όχι.
  • Πρέπει να ελέγξει αν είναι κρατημένο από άλλο φοιτητή.
  • Οι ειδικές συλλογές βρίσκονται συνήθως σε ειδικούς χώρους των Παραρτημάτων, οπότε πρέπει να αναζητήσει το τεκμήριο εκεί.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η αρωγή του προσωπικού της Βιβλιοθήκης για τον εντοπισμό του υλικού που ενδιαφέρει τους/τις χρήστες/χρήστριες.