Σχετικά με την Πύλη

Η παρούσα Διαδικτυακή Πύλη της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.lib.aegean.gr) αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου» που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η Πύλη σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της προηγούμενης Πύλης με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και ανοικτών προτύπων ανάπτυξης. Για την ανάπτυξη χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοικτού κώδικα. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε επίσης στον εικαστικό σχεδιασμό, ώστε να συνδυάζει τη χρηστικότητα με ένα ευχάριστο περιβάλλον παρουσίασης. Η Πύλη εφαρμόζει την τεχνική του responsive web design, δηλαδή προσαρμόζεται αυτόματα στην εκάστοτε συσκευή (smartphone, tablet, οθόνες προσωπικών υπολογιστών). Επίσης δόθηκε έμφαση στην προσβασιμότητα του περιεχομένου και η Πύλη είναι συμβατή με τις αρχές και τους κανόνες Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 - Level AA. Η διεπαφή και το περιεχόμενο της Πύλης προσφέρεται σε δύο γλώσσες, την Ελληνική και την Αγγλική.

Την επιμέλεια της ανάπτυξης και του περιεχομένου της Πύλης έχει η Κεντρική Υπηρεσία της Βιβλιοθήκης με ομάδα μηχανογράφων και βιβλιοθηκονόμων. Η ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία Datascouting.

Το Εγχειρίδιο Χρήσης της παρούσας Διαδικτυκής Πύλης βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: Εγχειρίδιο Χρήσης Πύλης

Για οποιαδήποτε πρόβλημα τεχνικής φύσης ή για την αποστολή σχολίων ή/και παρατηρήσεων σχετικά με την παρούσα Δικτυακή Πύλη, παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: cs@lib.aegean.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο προσβάσιμο, σύμφωνα με ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α’184 23/09/2020), όπως ισχύει.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου http://www.lib.aegean.gr

Η Πύλη σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της προηγούμενης Πύλης με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και ανοικτών προτύπων ανάπτυξης. Για την ανάπτυξη χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοικτού κώδικα. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε επίσης στον εικαστικό σχεδιασμό, ώστε να συνδυάζει τη χρηστικότητα με ένα ευχάριστο περιβάλλον παρουσίασης. Η Πύλη εφαρμόζει την τεχνική του responsive web design, δηλαδή προσαρμόζεται αυτόματα στην εκάστοτε συσκευή (smartphone, tablet, οθόνες προσωπικών υπολογιστών). Επίσης δόθηκε έμφαση στην προσβασιμότητα του περιεχομένου και η Πύλη είναι συμβατή με τις αρχές και τους κανόνες Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 - Level AA. Η διεπαφή και το περιεχόμενο της Πύλης προσφέρεται σε δύο γλώσσες, την Ελληνική και την Αγγλική.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), άρθρο 45, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας είναι η τηλεφωνική επικοινωνία (2251036060) ή η υποβολή του αιτήματος του/της ενδιαφερόμενου/ης στο e-mail: cs@lib.aegean.gr Αν το αίτημα δεν απαντηθεί εγκαίρως ή ικανοποιητικά, ο/η ενδιαφερόμενος/η δύναται να επικοινωνήσει με τον Συνήγορο του Πολίτη, email: press@synigoros.gr

Μέτρα συμμόρφωσης που πρόκειται να ληφθούν είναι ο επανασχεδιασμός όλου του ιστότοπου.

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 3/2/2023.

Σχετικά με την Πύλη