ηλεκτρονικά βιβλία


Περιγραφή: 

Ο επετειακός συλλογικός τόμος με τίτλο “41 όροι και ορισμοί” εκδόθηκε από το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Το έργο αυτό αποτυπώνει το πολυδιάστατο και επιστημονικό προφίλ του Τμήματος.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ACM Digital Library παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης, μέσω του HEAL-Link, στους τόμους των συνεδρίων ACM Proceedings της ACM (Association for Computing Machinery), που επικεντρώνεται γύρω από την επιστήμη των υπολογιστών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το ATINER ιδρύθηκε το 1995 ως μια ανεξάρτητη παγκόσμια ένωση ακαδημαϊκών ερευνητών. Στοχεύει στην αναβίωση της μακρόχρονης ιστορικής παράδοσης της Αθήνας διοργανώνοντας και φιλοξενώντας διεθνή συνέδρια και συμπόσια.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Athabasca University Press (AU Press) διαθέτει περισσότερα από 180 επιστημονικά βιβλία ανοικτής πρόσβασης στις θεματικές κατηγορίες όπως η τεχνολογία στην εκπαίδευση, Ιστορία, Εκπαίδευση, Ψυχολογία, Λογοτεχνία, Πληροφορική κ.α.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο Berghahn Books είναι εκδότης επιστημονικών βιβλίων με ιδιαίτερη έμφαση στις σπουδές κοινωνικής ανθρωπολογίας, την ευρωπαϊκή ιστορία, τις πολιτισμικές και περιβαλλοντικές σπουδές, τον κινηματογράφο και τα ΜΜΕ. Προσφέρει περισσότερα από 50 βιβλία ανοικτής πρόσβασης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στο Brill Open Access eBooks περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα βιβλία ανοικτής πρόσβασης του εκδοτικού οίκου Brill. Διατίθενται περισσότερα από 850 βιβλία σχετικά με Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Ιστορία της Τέχνης, Εκπαίδευση, Κλασσικές Σπουδές, Φιλοσοφία κ.α.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τρίτη, Νοέμβριος 2, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Cornell University Press δημοσιεύει έργα σε διάφορους κλάδους, όπως ανθρωπολογία, ασιατικές σπουδές, βιολογικές επιστήμες, ιστορία, λογοτεχνία, φυσική ιστορία, φιλοσοφία, πολιτική και διεθνείς σχέσεις.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό «Curator the Museum Journal» απευθύνεται σε μουσειολόγους και όσους ασχολούνται με τον τομέα αυτό. Πραγματεύεται θέματα, πρακτικές και πολιτικές διαχείρισης μουσείων, ανάπτυξη εκθέσεων, μελέτες επισκεπτών, συντήρηση και διαχείριση συλλογών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το University of Michigan Press διαθέτει μέσα από την πλατφόρμα Digital Culture Books βιβλία ανοικτής πρόσβασης που καλύπτουν τη θεματική περιοχή των σπουδών στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Directory of Open Access Books (DOAB) είναι ένα ευρετήριο ηλεκτρονικών βιβλίων που εκδίδονται σύμφωνα με το μοντέλο της ανοικτής πρόσβασης. Παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 59.000 έγκριτα επιστημονικά βιβλία.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες