Παραγγελία συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων «Εύδοξος» αξιοποιείται για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών/φοιτητριών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να εισέρχονται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας «Εύδοξος» για να προβούν σε δήλωση μαθημάτων και να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Για τη δήλωση και παραγγελία των συγγραμμάτων είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username/password), που χορηγούνται στους/στις εγγεγραμμένους/εγγεγραμμένες φοιτητές/φοιτήτριες από το οικείο Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Σε περίπτωση που ένας/μία φοιτητής/φοιτήτρια δεν έχει λάβει τους σχετικούς κωδικούς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλα προβλήματα πρόσβασης, θα πρέπει να απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματός του/της.