ελεύθερη πρόσβαση


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Frontiers in Mechanical Engineering στοχεύει να αποτυπώσει και να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στα διάφορα πεδία έρευνας του τομέα της μηχανολογίας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το αποθετήριο Galileo: Open Learning Materials συγκεντρώνει εκπαιδευτικές πηγές ανοικτής πρόσβασης από το σύστημα Πανεπιστημίων της Georgia συμπεριλαμβανομένων συγγραμμάτων και βοηθητικού υλικού.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδοτικός Getty Publications μέσω της ψηφιακής βιβλιοθήκης Getty Virtual Library παρέχει περισσότερους από 280 τίτλους ανοικτής πρόσβασης σχετικά με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τη φωτογραφία, την αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική και τη συντήρηση υλικών και αρχαιολογικών χώρων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: Περιγραφή: 

Η βάση Global Design Database επιτρέπει δωρεάν, ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσότερα από 13,510,000 βιομηχανικά σχέδια κατοχυρωμένα κάτω από το WIPO-administered Hague System ή/και από συμμετοχικές εθνικές συλλογές.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Global Memory Net είναι ένας ιστότοπος που περιλαμβάνει πληροφορίες για ιστορικές συλλογές, πολιτιστικά μνημεία, εκκλησίες, παλάτια, μουσεία και ιστορικές πόλεις.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

To Google Scholar είναι μηχανή αναζήτησης η οποία ευρετηριάζει το πλήρες κείμενο ή τα μεταδεδομένα της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας από ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών κλάδων.


Περιγραφή: 

Το ετήσιο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Gramma επικεντρώνεται στον τομέα των λογοτεχνικών και πολιτισμικών σπουδών. Κάθε μεμονωμένο τεύχος είναι αφιερωμένο σε ένα θέμα πρόσφατου πολιτιστικού ενδιαφέροντος, με κριτικές βιβλίων σχετικών με το θέμα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Hathi Trust Digital Library είναι μια συνεργασία ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, προσφέροντας μια συλλογή εκατομμυρίων τίτλων ψηφιοποιημένων από βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο. Διατηρεί και παρέχει πρόσβαση σε 17+ εκατομμύρια ψηφιοποιημένα τεκμήρια.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο "Ελλάνικος" (Hellanicus) της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί την υπηρεσία κατάθεσης των ψηφιακών τεκμηρίων τα οποία παράγονται από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος στο πλαίσιο της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητάς τους και τα οποί

Σελίδες