Πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων ProQuest Ebook Central

Η πολυθεματική συνδρομητική πλατφόρμα Proquest EBook Central Academic Complete διατίθεται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για απεριόριστη, πολλαπλή, ταυτόχρονη χρήση. Ενημερώνεται δύο φορές τον χρόνο και περιέχει περίπου 137.000 τίτλους ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών βιβλίων.

Η πρόσβαση των χρηστών στην συλλογή γίνεται μέσω λογισμικών πλοήγησης διαδικτύου (φυλλομετρητές) από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο των IP διευθύνσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Κάθε χρήστης μπορεί να κάνει αντιγραφή του 20% των σελίδων ενός οποιουδήποτε βιβλίου σε ημερήσια βάση και εκτύπωση του 40% αυτών. Για τη μεταφόρτωση (download) του περιεχομένου ενός βιβλίου απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού.

Οι τίτλοι της συλλογής καλύπτουν τα ακόλουθα θεματικά πεδία: 

  1. Arts (7.000 τίτλοι)
  2. Business( 20.000 τίτλοι)
  3. Education (5.000 τίτλοι
  4. Health & Medicine (11.000 τίτλοι)
  5. History (33.000 τίτλοι)
  6. Law (10.000 τίτλοι)
  7. Literature & Language (20.000 τίτλοι)
  8. Religion & Philosophy (14.000 τίτλοι)
  9. Science & Technology (27.000 τίτλοι)
  10. Social Sciences (21.000 τίτλοι)

Πρόσβαση στη πλατφόρμα ProQuest Ebook Central

ProQuest Ebook Central

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Αρχείο Βίντεο: