ελεύθερη πρόσβαση


Περιγραφή: 

Η Encyclopedia Mythica είναι μια διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια για τη μυθολογία, τη λαογραφία, τη θρησκεία και τους θρύλους. Περιέχει χιλιάδες άρθρα για θεότητες και όντα από όλο του κόσμου.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Encyclopedia.com προσφέρει πληροφοριακό υλικό σε περισσότερα από 50.00 θέματα από αξιόπιστους εκδότες όπως Oxford University Press και Columbia Encyclopedia.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ERCIM News του European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) στοχεύει να αντικατοπτρίζει τη συμβολή του ERCIM στην ευρωπαϊκή κοινότητα στον τομέα της Πληροφορικής.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση ERIC (Education Resources Information Center) είναι μια εύχρηστη, βιβλιογραφική και διαδικτυακή βάση δεδομένων πλήρους κειμένου στον τομέα της εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές, εκπαιδευτικούς αλλά και στο ευρύ κοινό.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Europeana συνεργάζεται με εκατοντάδες Ευρωπαϊκά αρχεία, βιβλιοθήκες και μουσεία με σκοπό τη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς για λόγους εκπαίδευσης και έρευνας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το δίκτυο Eurydice παρέχει πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα σε 37 χώρες της Ευρώπης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Ex-centric Narratives: Journal of Anglophone Literature and Media εκδίδεται μία φορά το χρόνο και δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα που καλύπτουν θέματα στον χώρο της αγγλόφωνης λογοτεχνίας, των μέσων και του πολιτισμού.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Frontiers in Computer Science του εκδότη Frontiers καλύπτει τομείς των θεμελιωδών και εφαρμοσμένων υπολογιστικών επιστημών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Frontiers in Digital Humanities του εκδότη Frontiers δημοσιεύει έρευνα σχετικά με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ψηφιακή Εποχή.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το διεπιστημονικό περιοδικό Frontiers in Education διερευνά ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση για την ανθρώπινη ανάπτυξη.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες