Κεντρική Υπηρεσία


Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει έδρα την Μυτιλήνη και στεγάζεται σε αναπαλαιωμένο νεοκλασικό κτίριο το Κομνηνάκειο Κτίριο.

Διεύθυνση: 

Κομνηνάκειο Κτίριο
Κομνηνάκη 45, ΤΚ: 81131
Μυτιλήνη, Λέσβος

Τηλέφωνο: 

22510 36060

FAX: 

22510 36069

E-mail: 

lib@aegean.gr

Επόπτρια Βιβλιοθήκης: 

Ελένη Α. Θανοπούλου
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας
Καθηγήτρια Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Τηλέφωνο: 2251036021, 2251035253
e-mail: hethan@aegean.gr

Προσωπικό: 

Τοποθεσία: