Συντήρηση/ψηφιοποιήση ηλεκτρονικού υλικού

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2014, απέκτησε σύγχρονη υποδομή και τεχνογνωσία για την ψηφιοποίηση, επεξεργασία και τεκμηρίωση διαφόρων μορφών υλικού. Συγκεκριμένα, υπάρχει η δυνατότητα για μετατροπή σε ψηφιακό αρχείο εγγράφων, βιβλίων, κασετών ήχου και βίντεο (VHS), δίσκων βινυλίου, φωτογραφικών φιλμ (αρνητικών και θετικών), εκτυπωμένων φωτογραφιών, μικροφίλμ – μικροφίς και αφισών – χαρτών (μεγέθους έως Α0).

Ο εξοπλισμός για όλα τα είδη αρχικού υλικού πλην των βιβλίων βρίσκεται στη Μυτιλήνη. Ο εξοπλισμός (σαρωτής) βιβλίων βρίσκεται στο Παράρτημα της Σάμου.