Εκπαίδευση χρηστών

Με την έναρξη κάθε νέου Ακαδημαϊκού Έτους η Βιβλιοθήκη οργανώνει ξεναγήσεις στους χώρους της για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, όλων των Τμημάτων.

Κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων αυτών γίνεται ενημέρωση από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για:

  • τον χρόνο και τον τρόπο λειτουργίας της (ωράριο, κανόνες δανεισμού)
  • τη συλλογή της (από τι αποτελείται και πως είναι τοποθετημένη)
  • τον τρόπο ανεύρεσης του υλικού της μέσω των τερματικών αναζήτησης (opac)
  • τη διαδικασία εγγραφής μέλους στη Βιβλιοθήκη που είναι απαραίτητη για τον δανεισμό του υλικού της και την πρόσβαση στις υπόλοιπες υπηρεσίες της