ελεύθερη πρόσβαση


Περιγραφή: 

Μέσω της εν λόγω υπηρεσίας τριάντα (30) ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν αποκτήσει ένα ενιαίο, κεντρικά εγκατεστημένο, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, με αποτέλεσμα ο κατάλογος των βιβλιογραφικών εγγραφών και των καθιερωμένων αρχείων να είναι πλέον κοινός για όλα τα ιδρύματα (οι υπάρχουσες κοινές


Περιγραφή: 

Το HUMANITIES COMMONS είναι ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο όπου οι ερευνητές ανθρωπιστικών επιστημών μπορούν να διαμοιράζονται τη δουλειά τους.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

H IATE European Union Terminology είναι βάση δεδομένων ορολογίας της ΕΕ. Χρησιμοποιείται στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ για τη συλλογή, τη διάδοση και τη διαχείριση ειδικής ορολογίας της ΕΕ.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το διμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό Information Technologies and Learning Tools δημοσιεύει άρθρα πλήρους κειμένου ανοιχτής πρόσβασης. Επικεντρώνεται στις εφαρμογές της πληροφορικής στην εκπαίδευση.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο διαδικτυακός ιστότοπος του Institute of Education Sciences (IES) παρέχει επιστημονικά στοιχεία -πληροφορίες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική πρακτική και πολιτική.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Οι εκδόσεις του IntechOpen διαθέτουν περισσότερα από 6.000 βιβλία ανοικτής πρόσβασης που αφορούν τις θεματικές κατηγορίες των σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και των Περιβαλλοντικών και Πολυτεχνικών σχολών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τρίτη, Νοέμβριος 2, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η υπηρεσία της Ψηφιακής Χαρτοθήκης αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ II «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου» με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών του Τμήματος Γεωγραφίας και της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


Περιγραφή: 

Το ανοικτής πρόσβασης περιοδικό International Journal of Computer Graphics and Animation έχει καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό της έρευνας και της ανάπτυξης της δραστηριότητας σε πολλούς ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς τομείς όπως στον τομέα των γραφικών Η/Υ και την παραστατική

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης International Journal of Design στοχεύει στη δημοσίευση ερευνητικών εργασιών σε όλους τους τομείς του σχεδιασμού: βιομηχανικός σχεδιασμός, σχεδιασμός οπτικής επικοινωνίας, σχεδιασμός διεπαφής, σχεδιασμός παραστατικής κινηματογραφίας και παιχνιδιών,

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) είναι ένα διεπιστημονικό περιοδικό, ανοικτής πρόσβασης και πλήρους κειμένου που στοχεύει στο να παρουσιάσει άρθρα με ερευνητικά αποτελέσματα από εφαρμοσμένες τεχνικές μάθησης με την χρήση των νέων τεχνολογιών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες