Διαχείριση συγγραμμάτων Ευδόξου


Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» πρόκειται για υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Τα Παρατήματα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετέχουν στο σύστημα του ΕΥΔΟΞΟΥ: