Παράρτημα Λήμνου

Περιγραφή: 

Το Παράρτημα Βιβλιοθήκης Λήμνου είναι το νεότερο από Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2009 παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος. Βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νησιού, την Μύρινα και στεγάζεται σε χώρο 150 τ.μ. στο Κυδάδειο κτίριο.

Ο χώρος της Βιβλιοθήκης αποτελείται από δύο αίθουσες, εκ των οποίων η μεγαλύτερη περιλαμβάνει το βιβλιοστάσιο ανοικτής πρόσβασης για τους χρήστες, το αναγνωστήριο με δέκα (10) θέσεις μελέτης, δύο (2) τερματικά χρηστών για αναζήτηση και δύο (2) σταθμούς εργασίας χρηστών. Η δεύτερη αίθουσα είναι πολλαπλών χρήσεων και προβολής οπτικοακουστικού υλικού. Στο χώρο υποδοχής υπάρχουν φωτοτυπικό μηχάνημα για τους χρήστες και ντουλάπια φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, στα οποία οι χρήστες κλειδώνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα κατά την είσοδό τους στο Παράρτημα.

Η συλλογή του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Λήμνου περιλαμβάνει την κύρια συλλογή ελληνικών και ξενόγλωσσων μονογραφιών (αριθμός τίτλων 862 και τόμων 1227) και τη συλλογή ελληνικών και ξενόγλωσσων περιοδικών σε έντυπη μορφή (15 τίτλοι).
Επίσης διαθέτει τη συλλογή της Γκρίζας Βιβλιογραφίας που εκπονείται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στη Λήμνου, τη συλλογή των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές των Τμημάτων της Λήμνου μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας ΕΥΔΟΞΟΣ, καθώς και άλλες ειδικές συλλογές, όπως: πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, οδηγοί), σημειώσεις διδασκόντων, κ.α.

Η Βιβλιοθήκη έχει οργανωμένο το υλικό της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ταξινόμησης και καταλογογράφησης. Συγκεκριμένα, το υλικό είναι ταξινομημένο σύμφωνα με το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης DEWEY (Dewey Decimal Classification) και καταλογογραφημένο σύμφωνα με τους Αγγλο-Αμερικάνικους Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR 2), χρησιμοποιώντας τις θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress). Η καθιέρωση των ονομάτων γίνεται από το Library of Congress Name Authorities και από τον Κατάλογο Καθιερωμένων Ονομάτων Φυσικών Προσώπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Η αναζήτηση του υλικού είναι δυνατή τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και στον ενιαίο κατάλογο των έξι (6) Παραρτημάτων Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Παράρτημα προσφέρει επίσης πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών βάσεων και περιοδικών.

Η συλλογή καλύπτει τους τομείς ενδιαφερόντων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου στη Λήμνο, ενώ παράλληλα υπάρχει μεγάλος αριθμός τίτλων γενικού ενδιαφέροντος. Το Παράρτημα Βιβλιοθήκης Λήμνου καλύπτει κατά βάση τις παρακάτω θεματικές ενότητες (γνωστικά αντικείμενα):
- επιστήμη τροφίμων (τεχνολογία τροφίμων, μικροβιολογία τροφίμων, βιοχημεία & χημεία τροφίμων)
- ανθρώπινη διατροφή,
- φυτική παραγωγή,
- ζωική παραγωγή,
- προστασία φυτών και αποθηκευμένων προϊόντων,
- επιστήμες ύδατος,
- αλιεία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Υπηρεσίες Δανεισμού (Δανεισμός, Κρατήσεις, Ανανεώσεις)
- Υπηρεσίες Διαδανεισμού (εσωτερικός διαδανεισμός, Διαδανεισμός με άλλες βιβλιοθήκες)
- Παραγγελίες άρθρων
- Μελέτη στους χώρους της Βιβλιοθήκης
- Αναπαραγωγή τεκμηρίων (βιβλίων, περιοδικών, ψηφιακών μέσων)
- Διαχείριση Βιβλίων ΕΥΔΟΞΟΥ (δανεισμός, επιστροφή, διανομή συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ)
- Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών

Το Παράρτημα Βιβλιοθήκης Λήμνου εξυπηρετεί το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ) της Σχολής Περιβάλλοντος.

Βασικός σκοπός του Παραρτήματος είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών μάθησης και πληροφόρησης των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό). Παράλληλα το Παράρτημα είναι ανοιχτό και για τους πολίτες του νησιού και επισκέπτες εν γένει.

Τηλέφωνο: 

22540 83030
22540 83033

E-mail: 

lib-lemnos-helpdesk@aegean.gr

Χάρτης: