Ενιαία μηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών HEAL-Link

Η ενιαία μηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών του HEAL-Link προσφέρει τη δυνατότητα ενιαίας αναζήτησης στο σύνολο των ενεργών συνδρομών του HEAL-Link (ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία), καθώς και στα αρχεία (archives) ηλεκτρονικών περιοδικών παλαιοτέρων ετών.

H πρόσβαση ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του ιδρύματος και μέσω των ιδρυματικών λογαριασμών των χρηστών (shibboleth) και ισχύουν οι όροι των συμβολαίων με τους εκδότες για τη χρήση του περιεχομένου.

Πάροχος: 

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β)

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: