Φορητοί υπολογιστές για χρήστες

Η Βιβλιοθήκη προσφέρει την υπηρεσία δανεισμού φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (τύπου tablet και laptop) για χρήση εντός των Παραρτημάτων της για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών αναγκών των χρηστών/χρηστριών της. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η εξυπηρέτηση των χρηστών/χρηστριών που επιθυμούν να μελετήσουν στους χώρους των αναγνωστηρίων, αλλά δεν διαθέτουν προσωπικό φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές αξιοποιούν τις υπηρεσίες ασύρματου δικτύου (Wi-Fi) των Παραρτημάτων και εξασφαλίζουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης μέσω της Πύλης της.

Η υπηρεσία δανεισμού φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (τύπου tablet και laptop) προσφέρεται στους/στις εγγεγραμμένους/εγγεγραμμένες χρήστες/χρήστριες της Βιβλιοθήκης που είναι μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες, καθηγητές/καθηγήτριες, ερευνητές/ερευνήτριες και διοικητικό προσωπικό).