Αναπαραγωγή βιβλίων

Κάθε Παράρτημα της Βιβλιοθήκης διαθέτει φωτοτυπικό μηχάνημα για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Οι χρήστες/χρήστριες της Βιβλιοθήκης έχουν τη δυνατότητα να φωτοτυπούν υλικό που τους ενδιαφέρει, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίες μεταξύ άλλων απαγορεύουν την καθολική αντιγραφή ενός έργου.