Μελέτη στους χώρους της βιβλιοθήκης


Πως μπορείτε να οργανώσετε τη μελέτη σας στους χώρους της Βιβλιοθήκης μας και ποιες τεχνικές δυνατότητες σας προσφέρονται