βιβλιογραφικές βάσεις


Περιγραφή: 

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη ΙΕΠ Ιστορική Συλλογή διαθέτει πάνω από 6.000 παλιά σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση από τον 19ο αιώνα έως και το 1980.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η συλλογή εντύπων τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης αποτελείται από περίπου 180.000 τόμους βιβλίων και 58 συνδρομές επιστημονικών περιοδικών συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα των πέντε (5) Σχολών και των δεκαεπτά (17) Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τρίτη, Ιανουάριος 20, 2015

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ΜΗΤΙΔΑ παρέχει στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού περιεχόμενου, χρησιμοποιώντας σύγχρονα διαδικτυακά εργαλείων συνεργασίας και ελεύθερο περιεχόμενο από τις πηγέ

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα περιλαμβάνει ηλεκτρονικά λεξικά που παρέχουν όλες τις λεξιλογικές και σημασιολογικές πληροφορίες καθώς και πληροφορίες σχετικές με τη χρήση της γλώσσας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες