Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού

H Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού (ΕΜΕ) στοχεύει στη συλλογή, καταγραφή, τεκμηρίωση, παρουσίαση και προβολή των ιστορικών δεδομένων που μαρτυρούν την παρουσία του ελληνικού πολιτισμικού.

Πάροχος: 

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: