Ανοικτά Μαθήματα (Open Courses)

Η πλατφόρμα Ανοικτά Μαθήματα (Open Courses) προσφέρει Ανοικτά ψηφιακά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ελεύθερης πρόσβασης που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και παρέχονται δωρεάν για όλους.

Πάροχος: 

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: