βιβλιογραφικές βάσεις


Περιγραφή: 

Η βάση JSTOR αποτελεί μία «ψηφιακή βιβλιοθήκη» που παρέχει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών περιοδικών, βιβλίων και πρωτογενών πηγών, σχετικών κυρίως με τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.


Περιγραφή: 

Η συλλογή εντύπων τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης αποτελείται από περίπου 180.000 τόμους βιβλίων και 58 συνδρομές επιστημονικών περιοδικών συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα των πέντε (5) Σχολών και των δεκαεπτά (17) Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τρίτη, Ιανουάριος 20, 2015

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Manchester Open Hive περιλαμβάνει όλο το ανοικτής πρόσβασης περιεχόμενο των εκδόσεων Manchester University Press (MUP) που είναι γνωστό παγκοσμίως για τη δημοσίευση ερευνών στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη έχει εξασφαλίσει πρόσβαση για όλους τους χρήστες του δικτύου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βάση δεδομένων MathSciNet της American Mathematical Society, που καλύπτει πλήρως το επιστημονικό πεδίο των μαθηματικών, καθώς και σχετικών επιστημών, όπως της επιστήμ

Θέμα πηγής: 


Περιγραφή: 

Η βάση Mendeley της Elsevier παρέχει πληθώρα ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και οργάνωσης του περιεχομένου.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η πύλη Merlot Open Textbooks Collection παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε εργαλεία μαθησιακού και εκπαιδευτικού υλικού. Η συλλογή MERLOT αποτελείται από περισσότερα από 99.000 τεκμήρια σε 22 διαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευτικών υλικών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Merriam-Webster είναι ένα ηλεκτρονικό λεξικό που ενημερώνεται τακτικά με νέες εγγραφές και αναθεωρημένους ορισμούς. Διαθέτει, επίσης, πρόσθετο περιεχόμενο και χαρακτηριστικά ειδικά σχεδιασμένα για τον ψηφιακό χρήστη.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τρίτη, Νοέμβριος 2, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 
Περιγραφή: 

Η OASIS (Openly Available Sources Integrated Search) είναι μια μηχανή αναζήτησης που περιλαμβάνει πάνω από 440.000 εγγραφές ανοικτής πρόσβασης όλων των γνωστικών πεδίων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες