βιβλιογραφικές βάσεις


Περιγραφή: 

Η UN-iLibrary είναι η πρώτη ολοκληρωμένη παγκόσμια πηγή αναζήτησης, ανίχνευσης και προβολής ψηφιακού περιεχομένου που δημιουργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Ινστιτούτο της UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) προωθεί και υποστηρίζει τη δια βίου μάθηση με έμφαση στη μάθηση ενηλίκων, τη συνεχή εκπαίδευση, τον αλφαβητισμό και τη μη τυπική βασική εκπαίδευση.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η United Nations Digital Library αποτελεί την βάση των Ηνωμένων Εθνών και παρέχει δωρεάν πρόσβαση στα τεκμήρια που παράγονται από τον ΟΗΕ σε ψηφιακή μορφή.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βιβλιογραφική βάση Web of Science παρέχει πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία, καλύπτοντας γνωστικά πεδία της επιστήμης, τεχνολογίας, τέχνης, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Θέμα πηγής: 


Περιγραφή: 

Το WordReference είναι ένα ψηφιακό λεξικό πολλαπλών γλωσσών με δυνατότητα μετάφρασης. Συντελεί στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, ετυμολογία λέξεων, στη δομή και ανάλυση ξένων λέξεων και εννοιών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: Περιγραφή: 

Η πλατφόρμα Ανοικτά Μαθήματα (Open Courses) προσφέρει Ανοικτά ψηφιακά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ελεύθερης πρόσβασης που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και παρέχονται δωρεάν για όλους.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστοτόπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, που καλύπτει όλο το φάσμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALLink), έχει πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, από τα οποία οι χρήστες μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο του άρθρου π


Περιγραφή: 

H Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού (ΕΜΕ) στοχεύει στη συλλογή, καταγραφή, τεκμηρίωση, παρουσίαση και προβολή των ιστορικών δεδομένων που μαρτυρούν την παρουσία του ελληνικού πολιτισμικού.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες