βιβλιογραφικές βάσεις


Περιγραφή: 

Το αποθετήριο Galileo: Open Learning Materials συγκεντρώνει εκπαιδευτικές πηγές ανοικτής πρόσβασης από το σύστημα Πανεπιστημίων της Georgia συμπεριλαμβανομένων συγγραμμάτων και βοηθητικού υλικού.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

To Google Scholar είναι μηχανή αναζήτησης η οποία ευρετηριάζει το πλήρες κείμενο ή τα μεταδεδομένα της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας από ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών κλάδων.


Περιγραφή: 

Το Grove Art Online είναι ο μοναδικός φορέας για πληροφόρηση σε όλους τους τομείς των εικαστικών τεχνών, με 30,000 άρθρα που συνυπογράφουν 7,000 ακαδημαϊκοί διεθνούς κύρους.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Hathi Trust Digital Library είναι μια συνεργασία ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, προσφέροντας μια συλλογή εκατομμυρίων τίτλων ψηφιοποιημένων από βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο. Διατηρεί και παρέχει πρόσβαση σε 17+ εκατομμύρια ψηφιοποιημένα τεκμήρια.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

H IATE European Union Terminology είναι βάση δεδομένων ορολογίας της ΕΕ. Χρησιμοποιείται στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ για τη συλλογή, τη διάδοση και τη διαχείριση ειδικής ορολογίας της ΕΕ.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση IEEE Xplore αποτελεί την ψηφιακή βιβλιοθήκη του IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) και τους συνεργαζόμενους φορείς.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο διαδικτυακός ιστότοπος του Institute of Education Sciences (IES) παρέχει επιστημονικά στοιχεία -πληροφορίες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική πρακτική και πολιτική.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το IOPscience (Institute of Physics) είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει την αναζήτηση στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών της IOP Publishing. Μέσω του HEAL-link προσφέρονται περισσότερα από 110 ηλεκτρονικά περιοδικά.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τρίτη, Νοέμβριος 2, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: Περιγραφή: 

Η βάση John Benjamins e-platform παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων σε θεματικές όπως: τέχνη και ιστορία της τέχνης, μελέτες αλληλεπίδρασης, κοινωνιολογία, φιλοσοφία, ψυχολογία, κ.ά.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες