βιβλιογραφικές βάσεις


Περιγραφή: 

Η OECD iLibrary είναι η διαδικτυακή βιβλιοθήκη του Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) με βιβλία, άρθρα, έγγραφα και στατιστικά στοιχεία, και αποτελεί την πύλη για την ανάλυση και τα δεδομένα του OECD.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

To Open AIRE συγκεντρώνει ερευνητικά δεδομένα επιστημονικών προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στο Open Culture Textbooks περιλαμβάνονται 200 συγγράμματα ανοικτής πρόσβασης για όλες τις θεματικές κατηγορίες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στο αποθετήριο Open Textbook Library περιλαμβάνονται συγγράμματα ανοικτής πρόσβασης στις βασικές θεματικές κατηγορίες όπως Εκπαίδευση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Κοινωνικές Επιστήμες κ.ά.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Openarchives.gr είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο που παράγεται από φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης.


Περιγραφή: 

Η βάση Oxford Reference διαθέτει πληροφοριακές πηγές όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και βιβλία αναφοράς των εκδόσεων Oxford University Press καλύπτοντας 25 διαφορετικές θεματικές κατηγορίες (African History, Εconomics and Finance, Literature, American History, Education, Natural Ha

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στη βάση Oxford Research Encyclopedias συγκεντρώνονται οι εγκυκλοπαίδειες του Oxford University Press καλύπτοντας 25 θεματικές κατηγορίες (African History, Εconomics and Finance, Literature, American History, Education, Natural Hazard Science, Asian History, Encyclopedia of Socia

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: Περιγραφή: 

Η ProQuest είναι μία πολυθεματική συλλογή βάσεων δεδομένων, η οποία καλύπτει θεματικά πεδία της Επιστήμης Υπολογιστών, των Παιδαγωγικών Επιστημών, Βιοϊατρικών κ.λ.π.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση Publications Office of the European Union αποτελεί κεντρικό σημείο πρόσβασης στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων δημοσιεύσεις, ανοιχτά δεδομένα και αναφορές έρευνας που σχετίζονται με την εκπαίδευση και άλλες θεματικές κατηγορίες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες