πηγή πλήρους κειμένου


Περιγραφή: 

Η «κοινότητα» Digital Humanities and Cultural Heritage συγκεντρώνει ερευνητικά αποτελέσματα, δεδομένα, επιστημονικές δημοσιεύσεις και έργα που σχετίζονται με τον όρο «Digital Humanities».

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η πύλη Digital Technologies Hub παρέχει μαθησιακές πηγές και υπηρεσίες για δασκάλους, μαθητές και γονείς. Στόχος του είναι να υποστηρίξει την εφαρμογή ποιοτικών προγραμμάτων Ψηφιακών Τεχνολογιών στα σχολεία και να υποστηρίξει εξωσχολικές δραστηριότητες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση Dimensions επιτρέπει την αναζήτηση και την ανάκτηση υλικού σχετικού με χρηματοδοτήσεις ερευνών, δημοσιεύσεις, αναφορές, κλινικές δοκιμές και πατέντες. Καλύπτει το σύνολο των επιστημών με έμφαση στη βιολογία, την ιατρική και τη φυσική.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η εκπαιδευτική πύλη Discovering Children's Books εξερευνά την ιστορία και την πλούσια ποικιλία της παιδικής λογοτεχνίας, αξιοποιώντας εμπνευσμένο υλικό από μεσαιωνικούς μύθους έως σύγχρονα εικονογραφημένα βιβλία.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Directory of Open Access Books (DOAB) είναι ένα ευρετήριο ηλεκτρονικών βιβλίων που εκδίδονται σύμφωνα με το μοντέλο της ανοικτής πρόσβασης. Παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 59.000 έγκριτα επιστημονικά βιβλία.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός DOAJ (Directory of Open Access Journals) διαθέτει στον ιστότοπό του λίστα με πάνω από 18.000 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που καλύπτουν όλους τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της ιατρικής, των κοινωνικών επιστημών, των τεχνών και των ανθρω

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το E-Books Directory παρέχει έναν κατάλογο με ηλεκτρονικά τεκμήρια και σημειώσεις διαλέξεων ελεύθερης πρόσβασης που ενημερώνεται τακτικά. Δίνεται πρόσβαση σε περισσότερα από 10.000 ηλεκτρονικά βιβλία διαφόρων θεματικών κατηγοριών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ενεργή συνδρομή (έως το τέλους του 2020) στα ακόλουθα ηλεκτρονικά περιοδικά:


Περιγραφή: 

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη δημόσια υπηρεσία για την ηλεκτρονική έκδοση έγκριτου επιστημονικού περιεχομένου.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό Early Childhood Research Quarterly (ECRQ) δημοσιεύει επιστημονική έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας από τη γέννηση έως την ηλικία των 8 ετών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες