πηγή πλήρους κειμένου


Περιγραφή: 

Η Hathi Trust Digital Library είναι μια συνεργασία ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, προσφέροντας μια συλλογή εκατομμυρίων τίτλων ψηφιοποιημένων από βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο. Διατηρεί και παρέχει πρόσβαση σε 17+ εκατομμύρια ψηφιοποιημένα τεκμήρια.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο "Ελλάνικος" (Hellanicus) της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί την υπηρεσία κατάθεσης των ψηφιακών τεκμηρίων τα οποία παράγονται από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος στο πλαίσιο της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητάς τους και τα οποί


Περιγραφή: 

H IATE European Union Terminology είναι βάση δεδομένων ορολογίας της ΕΕ. Χρησιμοποιείται στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ για τη συλλογή, τη διάδοση και τη διαχείριση ειδικής ορολογίας της ΕΕ.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση IEEE Xplore αποτελεί την ψηφιακή βιβλιοθήκη του IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) και τους συνεργαζόμενους φορείς.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό «Information Design Journal» είναι ένα περιοδικό που δημοσιεύει έρευνα στον τομέα του Σχεδιασμού της Πληροφορίας. Γεφυρώνει το κενό μεταξύ έρευνας και πράξης στον σχεδιασμό πληροφορίας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το διμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό Information Technologies and Learning Tools δημοσιεύει άρθρα πλήρους κειμένου ανοιχτής πρόσβασης. Επικεντρώνεται στις εφαρμογές της πληροφορικής στην εκπαίδευση.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο διαδικτυακός ιστότοπος του Institute of Education Sciences (IES) παρέχει επιστημονικά στοιχεία -πληροφορίες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική πρακτική και πολιτική.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το επιστημονικό περιοδικό Interactive Learning Environments δημοσιεύει άρθρα για όλες τις πτυχές του σχεδιασμού και τη χρήση διαδραστικών περιβαλλόντων μάθησης που υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ ομάδων μαθητών ή συναδέλφων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το επιστημονικό περιοδικό Interactive Technology and Smart Education περιλαμβάνει άρθρα για όλες τις μορφές ψηφιακής τεχνολογίας και την διαδραστική τεχνολογία δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και σε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση με επίκεντρο τον άνθρωπο/χρήστη.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό Intercultural Education αναλύει θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και συμβάλλει στην κριτική ανάλυση και την εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες