πηγή πλήρους κειμένου




Περιγραφή: 

Η Europeana συνεργάζεται με εκατοντάδες Ευρωπαϊκά αρχεία, βιβλιοθήκες και μουσεία με σκοπό τη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς για λόγους εκπαίδευσης και έρευνας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το δίκτυο Eurydice παρέχει πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα σε 37 χώρες της Ευρώπης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Ex-centric Narratives: Journal of Anglophone Literature and Media εκδίδεται μία φορά το χρόνο και δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα που καλύπτουν θέματα στον χώρο της αγγλόφωνης λογοτεχνίας, των μέσων και του πολιτισμού.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Frontiers in Computer Science του εκδότη Frontiers καλύπτει τομείς των θεμελιωδών και εφαρμοσμένων υπολογιστικών επιστημών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Frontiers in Digital Humanities του εκδότη Frontiers δημοσιεύει έρευνα σχετικά με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ψηφιακή Εποχή.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το διεπιστημονικό περιοδικό Frontiers in Education διερευνά ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση για την ανθρώπινη ανάπτυξη.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Frontiers in Mechanical Engineering στοχεύει να αποτυπώσει και να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στα διάφορα πεδία έρευνας του τομέα της μηχανολογίας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το αποθετήριο Galileo: Open Learning Materials συγκεντρώνει εκπαιδευτικές πηγές ανοικτής πρόσβασης από το σύστημα Πανεπιστημίων της Georgia συμπεριλαμβανομένων συγγραμμάτων και βοηθητικού υλικού.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες