πηγή πλήρους κειμένου


Περιγραφή: 

Η μηχανή αναζήτησης Artcyclopedia καλύπτει θέματα που αφορούν τις "Καλές Τέχνες" και παρέχει πληροφορίες σχετικά με έργα 9.000 ζωγράφων και γλυπτών που βρίσκονται σε πινακοθήκες ανά τον κόσμο.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το εξαμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης Arts Culture Design δημοσιεύει κυρίως ερευνητικά άρθρα, projects and portfolios σχετικά με το σχεδιασμό, τις εφαρμοσμένες τέχνες και τον πολιτισμό.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Asian Journal of Education and e-Learning (AJEEL) παρέχει πληροφορίες για την ανάπτυξη διαφορετικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, ζητημάτων, μέσων και τεχνικών που σχετίζονται με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επί

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το ATINER ιδρύθηκε το 1995 ως μια ανεξάρτητη παγκόσμια ένωση ακαδημαϊκών ερευνητών. Στοχεύει στην αναβίωση της μακρόχρονης ιστορικής παράδοσης της Αθήνας διοργανώνοντας και φιλοξενώντας διεθνή συνέδρια και συμπόσια.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας (ATINER) εκδίδει τα ATINER Journals, μια σειρά από ηλεκτρονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Athabasca University Press (AU Press) διαθέτει περισσότερα από 180 επιστημονικά βιβλία ανοικτής πρόσβασης στις θεματικές κατηγορίες όπως η τεχνολογία στην εκπαίδευση, Ιστορία, Εκπαίδευση, Ψυχολογία, Λογοτεχνία, Πληροφορική κ.α.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η BASE (Bielefeld Academic Search Engine) είναι μια από τις μεγαλύτερες μηχανές αναζήτησης στον κόσμο, ειδικά για ακαδημαϊκούς διαδικτυακούς πόρους. Η αναζήτηση πραγματοποιείται σε περισσότερες από 270 εκατομμύρια πηγές και καλύπτει όλες τις θεματικές κατηγορίες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η πλατφόρμα BC Campus OpenEd προσφέρει περισσότερα από 380 συγγράμματα ανοικτής πρόσβασης σε διάφορες θεματικές κατηγορίες όπως οικονομικά, μαθηματικά, περιβάλλον και εικαστικές τέχνες.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο Berghahn Books είναι εκδότης επιστημονικών βιβλίων με ιδιαίτερη έμφαση στις σπουδές κοινωνικής ανθρωπολογίας, την ευρωπαϊκή ιστορία, τις πολιτισμικές και περιβαλλοντικές σπουδές, τον κινηματογράφο και τα ΜΜΕ. Προσφέρει περισσότερα από 50 βιβλία ανοικτής πρόσβασης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδότης Berghahn μέσω της πλατφόρμας Berghahn Journals διαθέτει περισσότερα από 40 επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης σχετικά με ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες καλύπτοντας θέματα όπως Ανθρωπολογία, Μετανάστευση & Πρόσφυγες, Γεωγραφία, Ιστορία και Σπουδές Κινη

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες