πηγή πλήρους κειμένου


Περιγραφή: 

Τα Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης ανοικτής πρόσβασης επικεντρώνονται σε θέματα εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, ψυχιατρικής, ψυχολογίας, γλωσσολογίας και λογοθεραπείας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Τα Πρακτικά Συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός παρουσιάζουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πράξη, την διδακτική μεθοδολογία καθώς και τις εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Τα Πρακτικά Συνεδρίου Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού παρουσιάζουν σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις πάνω στα θέματα παιδιού και χώρου, επιδιώκοντας έτσι τη δυναμική αλληλεπίδραση των πεδίων της παιδαγωγικής και του σχεδιασμού αλλά και τη μετασχηματιστική ταλάντωση θε

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση στοχεύει στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στο χώρο της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα περιλαμβάνει ηλεκτρονικά λεξικά που παρέχουν όλες τις λεξιλογικές και σημασιολογικές πληροφορίες καθώς και πληροφορίες σχετικές με τη χρήση της γλώσσας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου» που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ 2007-2013), η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου προέβη σε ψηφιοποίηση 170.000 σελίδων σπάνιων και παλαιών τεκμηρίων της συλλογής της, οι οποίες είναι δι


Περιγραφή: 

Το περιοδικό Μουσείο αποτελεί έκδοση του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μουσειακές Σπουδές» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και επικεντρώνεται σε θέματα Μουσειολογίας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης ΥΣΠΛΗΞ – Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής φιλοξενεί επιστημονικά κείμενα σχετικά με το ευρύτερο πεδίο της Φυσικής Αγωγής.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες