ΜΗΤΙΔΑ

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ΜΗΤΙΔΑ παρέχει στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού περιεχόμενου, χρησιμοποιώντας σύγχρονα διαδικτυακά εργαλείων συνεργασίας και ελεύθερο περιεχόμενο από τις πηγές του ΕΚΤ (αποθετήρια, βάσεις δεδομένων).

Πάροχος: 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: