πηγή πλήρους κειμένου


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναπτύσσει την ηλεκτρονική υπηρεσία της Γκρίζας Βιβλιογραφίας. Στόχος της υπηρεσίας είναι η δημιουργία μίας βάσης σε ψηφιακή μορφή των τεκμηρίων της Γκρίζας Βιβλιογραφίας, που δημιουργούνται από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αποθετήριο "Ελλάνικος"

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τρίτη, Ιανουάριος 20, 2015

Τύπος Πηγής: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Διάλογοι δημοσιεύει μελέτες σχετικά με την επιστημονική έρευνα που καλύπτει τα γνωστικά πεδία για την προσχολική και σχολική αγωγή και εκπαίδευση σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

H Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού (ΕΜΕ) στοχεύει στη συλλογή, καταγραφή, τεκμηρίωση, παρουσίαση και προβολή των ιστορικών δεδομένων που μαρτυρούν την παρουσία του ελληνικού πολιτισμικού.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Ελεύθερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη eBooks4Greeks.gr προσφέρει νόμιμα ελληνικά δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία με έμφαση στην λογοτεχνία, τις επιστήμες, την τέχνη, την πληροφορική. Επίσης, διαθέτει υλικό σχετικά με σχολικά βοηθήματα και ακαδημαϊκά συγγράμματα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής δημοσιεύει άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα του δικαίου της πληροφορικής.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Παρασκευή, Ιανουάριος 21, 2022

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το εξαμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής (ΑΠΘ) δημοσιεύει άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα του δικαίου της πληροφορικής.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Επιστήμες Αγωγής δημοσιεύει μελέτες σχετικά με τη σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Αποτελεί συνέχεια του περιοδικού "Σχολείο και Ζωή".

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Επιστημονική Επετηρίδα προωθεί την έρευνα στον χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης δημοσιεύοντας άρθρα σχετικά με ερευνητικές εργασίες που αφορούν τα Παιδαγωγικά τμήματα της χώρας και του εξωτερικού.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία δημοσιεύει άρθρα σχετικά με το πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Έρευνα στην Εκπαίδευση επιδιώκει να συμβάλλει, στον διεθνή επιστημονικό διάλογο σε ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών καθώς περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες με αντικείμενο τον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες