πηγή πλήρους κειμένου


Περιγραφή: 

Στη συνδρομητική πλατφόρμα ScienceDirect Handbooks του Elsevier παρέχεται πρόσβαση σε 35 τίτλους εγχειρίδιων συναφή με τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link).

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδότης Elsevier μέσω της πλατφόρμας ScienceDirect Journals διαθέτει ηλεκτρονικά περιοδικά που καλύπτουν τις θεωρητικές και εφαρμοσμένες επιστήμες. Μέσω του HEAL-link προσφέρονται περισσότεροι από 3.000 τίτλοι περιοδικών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στη συνδρομητική πλατφόρμα ScienceDirect Reference works του Elsevier μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link) παρέχεται πρόσβαση σε 58 τίτλους εγκυκλοπαιδειών καλύπτοντας ένα συνεχώς αυξανόμενο φάσμα θεμάτων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στη συνδρομητική πλατφόρμα ScienceDirect Textbooks του Elsevier μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link) παρέχεται πρόσβαση σε 5 συγγράμματα του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση Sciendo του εκδοτικού οίκου De Gruyter παρέχει πρόσβαση σε περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων και άλλες δημοσιεύσεις.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση Scitation του American Institute of Physics (AIP) επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη θεματική αναζήτηση στις ηλεκτρονικές πηγές του Ινστιτούτου. Μέσω του HEAL-link προσφέρονται περισσότερα από 20 ηλεκτρονικά περιοδικά.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τρίτη, Νοέμβριος 2, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

H βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus του Elsevier, με ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσότερους από 21.500 τίτλους επιστημονικών περιοδικών και 116.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων με δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης στο πλήρες κείμενο του άρθρου, αν αυτό αποτελεί συνδρομή του ΣΕΑΒ (HE

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Search Culture είναι ο ελληνικός συσσωρευτής ψηφιακού περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς, o ενιαίος πολιτιστικός πληροφοριακός χώρος που ανέπτυξε το ΕΚΤ με πρωτοβουλία και σε συνεργασία με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" για τη συγκέντρωση και ενοποίηση του συ

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

To Semantic Scholar είναι ένα δωρεάν εργαλείο αναζήτησης που βοηθά τους ερευνητές να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν την επιστημονική βιβλιογραφία που είναι πιο σχετική με το έργο τους.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδότης Springer μέσω της πλατφόρμας Springer Open προσφέρει περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που καλύπτουν γνωστικά πεδία της επιστήμης, τεχνολογίας, τέχνης, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες