πηγή πλήρους κειμένου


Περιγραφή: 

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Themes in eLearning στοχεύει να προωθήσει την έρευνα για την ενσωμάτωση διαφόρων εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης, ΤΠΕ και ψηφιακών μέσων στη βασική εκπαίδευση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση Luminos του University of California Press διαθέτει περισσότερες από 100 εκδόσεις επιστημονικών μονογραφιών ανοικτής πρόσβασης διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο ακαδημαϊκός εκδοτικός οίκος UCL Press eBooks του University College London διαθέτει περισσότερα από 200 βιβλία ανοικτής πρόσβασης ποικίλης θεματολογίας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η UN-iLibrary είναι η πρώτη ολοκληρωμένη παγκόσμια πηγή αναζήτησης, ανίχνευσης και προβολής ψηφιακού περιεχομένου που δημιουργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Ινστιτούτο της UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) προωθεί και υποστηρίζει τη δια βίου μάθηση με έμφαση στη μάθηση ενηλίκων, τη συνεχή εκπαίδευση, τον αλφαβητισμό και τη μη τυπική βασική εκπαίδευση.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η United Nations Digital Library αποτελεί την βάση των Ηνωμένων Εθνών και παρέχει δωρεάν πρόσβαση στα τεκμήρια που παράγονται από τον ΟΗΕ σε ψηφιακή μορφή.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Οι ακαδημαϊκές εκδόσεις του University of Michigan Press προσφέρουν βιβλία ανοικτής πρόσβασης καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βιβλιογραφική βάση Web of Science παρέχει πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία, καλύπτοντας γνωστικά πεδία της επιστήμης, τεχνολογίας, τέχνης, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Θέμα πηγής: 


Περιγραφή: 

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Wiley Online Library Books Collection παρέχει πρόσβαση σε περισσότερους από 20.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων πλήρους κειμένου του εκδοτικού οίκου Wiley που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδότης Wiley μέσω της πλατφόρμας Wiley Online Library διαθέτει συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών επιστημονικού περιεχομένου που καλύπτει τις ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών. Παρέχεται πρόσβαση μέσω του Heal-link σε περίπου 1.800 περιοδικά.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες