αναγνώριση ΙΡ


Περιγραφή: 

Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει σκοπό την υποστήριξη της συλλογής, οργάνωσης, τεκμηρίωσης, επεξεργασίας, ανάλυσης, αναζήτησης, απεικόνισης και διάθεσης χωρικών δεδομένων που παράγονται ή χρησιμοποιούνται από την Πανεπιστημια

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τρίτη, Ιούλιος 19, 2016

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση SpringerLink περιλαμβάνει συλλογή επιστημονικών ηλεκτρονικών περιοδικών, βιβλίων και έργων αναφοράς. Μέσω του HEAL-Link παρέχεται πρόσβαση σε σχεδόν 2.000 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών και σε περισσότερα από 76.000 ηλεκτρονικά βιβλία.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδότης Springer Nature μέσα από τη συλλογή SpringerLink Journals διαθέτει ηλεκτρονικά περιοδικά επιστημονικού περιεχομένου που καλύπτουν διάφορες θεματικές κατηγορίες. Μέσω του HEAL-link προσφέρεται πρόσβαση σε σχεδόν 2.000 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η πλατφόρμα Taylor & Francis Online eBooks παρέχει, μέσω του HEAL-Link, πρόσβαση σε 500 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που καλύπτουν θέματα Αρχαιολογίας, Κλασσικών Σπουδώ

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση Taylor and Francis Online Journals περιλαμβάνει περισσότερα από 4.800.000 άρθρα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Μέσω του HEAL-link δίνεται πρόσβαση σε περισσότερους από 1.400 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό «The Design Journal» καλύπτει πολλές εκφάνσεις του σχεδιασμού. Δημοσιεύει άρθρα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην γνώση για τον σχεδιασμό και θέτουν προκλήσεις σε θέματα μεθοδολογίας.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βιβλιογραφική βάση Web of Science παρέχει πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία, καλύπτοντας γνωστικά πεδία της επιστήμης, τεχνολογίας, τέχνης, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Θέμα πηγής: 


Περιγραφή: 

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Wiley Online Library Books Collection παρέχει πρόσβαση σε περισσότερους από 20.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων πλήρους κειμένου του εκδοτικού οίκου Wiley που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδότης Wiley μέσω της πλατφόρμας Wiley Online Library διαθέτει συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών επιστημονικού περιεχομένου που καλύπτει τις ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών. Παρέχεται πρόσβαση μέσω του Heal-link σε περίπου 1.800 περιοδικά.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το Αποθετήριο Γεωγραφικών Δεδομένων αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου» που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποτελεί μετεξέλιξη της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ψηφιακής Χαρτοθήκης της Βιβλιοθήκης και Κέν

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τρίτη, Ιανουάριος 20, 2015

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες