αναγνώριση ΙΡ


Περιγραφή: 

Το ProQuest Periodicals Archive Online είναι ένα ψηφιακό αρχείο σχετικό με τις τέχνες, τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες. Το περιεχόμενο της συλλογής καλύπτει πολλαπλούς κλάδους και τύπους δημοσιεύσεων από το 1802 μέχρι τον 21ο αιώνα.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση Sage Journals διαθέτει συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών επιστημονικού περιεχομένου που καλύπτει τις θεματικές κατηγορίες: Επιχειρήσεις, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Ιατρική. Δίνεται πρόσβαση σε περισσότερα από 560 ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω του HEAL-link.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στη συνδρομητική πλατφόρμα Science Direct του Elsevier παρέχεται πρόσβαση σε περισσότερα από 402 βιβλία μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link) καλύπτοντας ένα συνεχώς αυξανόμενο φάσμα επιστημονικών πεδίων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στη συνδρομητική πλατφόρμα Science Direct του Elsevier παρέχεται πρόσβαση σε περισσότερα από 89 βιβλία μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link) καλύπτοντας ένα συνεχώς αυξανόμενο φάσμα επιστημονικών πεδίων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στη συνδρομητική πλατφόρμα ScienceDirect Handbooks του Elsevier παρέχεται πρόσβαση σε 35 τίτλους εγχειρίδιων συναφή με τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link).

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδότης Elsevier μέσω της πλατφόρμας ScienceDirect Journals διαθέτει ηλεκτρονικά περιοδικά που καλύπτουν τις θεωρητικές και εφαρμοσμένες επιστήμες. Μέσω του HEAL-link προσφέρονται περισσότεροι από 3.000 τίτλοι περιοδικών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στη συνδρομητική πλατφόρμα ScienceDirect Reference works του Elsevier μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link) παρέχεται πρόσβαση σε 58 τίτλους εγκυκλοπαιδειών καλύπτοντας ένα συνεχώς αυξανόμενο φάσμα θεμάτων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Στη συνδρομητική πλατφόρμα ScienceDirect Textbooks του Elsevier μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link) παρέχεται πρόσβαση σε 5 συγγράμματα του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η βάση Scitation του American Institute of Physics (AIP) επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη θεματική αναζήτηση στις ηλεκτρονικές πηγές του Ινστιτούτου. Μέσω του HEAL-link προσφέρονται περισσότερα από 20 ηλεκτρονικά περιοδικά.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τρίτη, Νοέμβριος 2, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

H βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus του Elsevier, με ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσότερους από 21.500 τίτλους επιστημονικών περιοδικών και 116.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων με δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης στο πλήρες κείμενο του άρθρου, αν αυτό αποτελεί συνδρομή του ΣΕΑΒ (HE

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 

Σελίδες