αναγνώριση ΙΡ


Περιγραφή: 

Η βάση δεδομένων Coronavirus Research Database επιμελείται ανοιχτά διαθέσιμο περιεχόμενο που σχετίζεται με την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19).

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 21, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό «Curator the Museum Journal» απευθύνεται σε μουσειολόγους και όσους ασχολούνται με τον τομέα αυτό. Πραγματεύεται θέματα, πρακτικές και πολιτικές διαχείρισης μουσείων, ανάπτυξη εκθέσεων, μελέτες επισκεπτών, συντήρηση και διαχείριση συλλογών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Ο εκδοτικός οίκος De Gruyter προσφέρει συλλογές ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων με ευρεία θεματική κάλυψη τόσο σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες όσο και σε θετικές επιστήμες, τεχνολογία και ιατρική.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το αμερικανικό ακαδημαϊκό περιοδικό Design Issues εξετάζει την ιστορία, την θεωρία και κριτική του σχεδιασμού. Περιλαμβάνει άρθρα από επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς, επισκοπήσεις βιβλίων και εκθέσεων. Αναλύει θέματα που επικεντρώνονται στην επιστήμη του σχεδιασμού.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό περιοδικό Design Management Journal (DMI) δημοσιεύει άρθρα και ακαδημαϊκές έρευνες που εξετάζουν πως ο σχεδιασμός στα προϊόντα, στην επικοινωνία και στο περιβάλλον, είναι μία σημαντική πηγή για αποτελεσματική διαχείριση.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το συνδρομητικό ακαδημαϊκό περιοδικό Design Studies στοχεύει στην ανάπτυξη της κατανόησης των σχεδιαστικών διεργασιών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Δεκέμβριος 20, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Το «Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage (DAACH)» είναι ένα συνδρομητικό περιοδικό που δημοσιεύει καινοτόμες έρευνες, εφαρμογές και έργα που σχετίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες στην αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ενεργή συνδρομή (έως το τέλους του 2020) στα ακόλουθα ηλεκτρονικά περιοδικά:


Περιγραφή: 

Το περιοδικό Early Childhood Research Quarterly (ECRQ) δημοσιεύει επιστημονική έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας από τη γέννηση έως την ηλικία των 8 ετών.

Χρονική περίοδος κάλυψης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: 


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALLink), έχει πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, από τα οποία οι χρήστες μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο του άρθρου π

Σελίδες